Ulkoisten faktojen perusteet

Aiemmassa blogikirjoituksessa käsittelin custom faktojen luontia dynaamisesti. Tällä kertaa käsittelemme ulkoisten faktojen ("external facts") perusteita. Puppetlabsin oma dokumentaatio aiheesta on varsin laadukasta, kunhan sen vain malttaa lukea ajatuksen kanssa (toisin kuin allekirjoittanut).

Ulkoisilla faktoilla tarkoitetaan faktoja, joiden arvon Facter päättelee niiden tulosteesta ja joita ei tyypillisesti ole kirjoitettu Rubyllä vaan esim. Bashilla, Pythonilla tai PowerShellillä. Ne toimivat muutoin kuin "oikeat" faktat, mutta niissä ei voida viitata muihin faktoihin, eikä niitä voi rajata ("confine") toimimaan vain jossain käyttöjärjestelmässä.

Ulkoiset faktat kannattaa lisätä jonkin Puppet-moduulin facts.d -hakemistoon, jolloin Puppet löytää ne automaattisesti. Alla luodaan muutama ulkoinen, yksinkertainen Powershell-fakta, jotka lisätään moduuliin psfacts:

> New-Item -Type directory psfactsfacts.d

Sitten luodaan uusi tiedosto, psfactsfacts.dfileversions.ps1, tekstieditorilla (esim. notepad++):

$openvpn_version = (Get-Item 'C:Program FilesOpenVPNbinopenvpn.exe').VersionInfo.ProductVersion
 
 $openssl_version = (Get-Item 'C:Program FilesOpenVPNbinlibssl-1_1-x64.dll').VersionInfo.ProductVersion
 
 Write-Output "openvpn_version=$openvpn_version"
 Write-Output "openssl_version=$openssl_version"

Fakta kaivaa ensin esiin Powershellillä OpenVPN:n (exe) ja OpenSSL:n (dll) versiot. Varsinaiset faktat luodaan tulostamalla ne Write-Output CmdLetillä muodossa

key=value

Huomaa, että samassa tiedostossa voidaan luoda useita faktoja: facteria kiinnostaa vain se, että skripti tulostaa jotakin tarkalleen yllä olevassa muodossa. Huomaa, että faktan nimen ja faktan arvon välillä ei saa olla välilyöntejä.

Faktaa on helpointa testata suoraan Powershellistä facterilla:

PS> facter.bat --external-dir psfactsfacts.d openvpn_version
 2.4.5.0
 PS> facter.bat --external-dir psfactsfacts.d openssl_version
 1.1.0f

Aivan samalla tavalla voidaan luoda external faktoja UNIX:ssa:

#!/bin/sh
 echo "fact=value"
 echo "anotherfact=value"

UNIX:in tapauksessa pitää muistaa määrittää komentotulkki (yllä /bin/sh) ja sallia tiedoston käynnistäminen (chmod +x <filename>).

menucross-circle