Computers were supposed to relieve us humans from boring and repetitive jobs. Here we turn this upside down and do the boring and repetitive job of a computer by importing Cloudflare DNS records to Terraform ourselves. Not fun, but someone’s gotta do it sometimes. If you’re reading this, that someone is probably you. Condolences. My hope is that someone lazy enough gets bored enough to write a program to do this. I didn’t. Yet. 

To import a DNS record to terraform, you need to create yourself a Cloudflare API token and (to make this a bit less awful), also an API auth key. They can be created or obtained from your Cloudflare profile. Check Cloudflare documentation for more info. 

The generic form of importing a record from Cloudflare is:

$ terraform import cloudflare_record.default <zoneid>/<recordid>

Now where do you get the zoneid? Here’s one way by using their API (you obviously need curl and jq):

#!/bin/bash

if [ $# -ne 0 ]; then
  echo "usage: $(basename $0)"
  exit 1
fi

BASURL="https://api.cloudflare.com/client/v4/zones"
QUERY="?name=${NAME}"
EMAIL=”[email protected]”
AUTHKEY=”yourapiauthkey”

zones=$(curl -s -X GET "${BASURL}" \
 -H "X-Auth-Email: ${EMAIL}" \
 -H "X-Auth-Key: ${AUTHKEY}" \
 -H "Content-Type: application/json" | jq '.result[].name' | tr -d '"')

for zone in $zones; do

 echo -n "$zone: "

 id=$(curl -s -X GET "${BASURL}?name=${zone}" \
 -H "X-Auth-Email: ${EMAIL}" \
 -H "X-Auth-Key: ${AUTHKEY}" \
 -H "Content-Type: application/json" | jq '.result[].id')

 echo $id

done

Fill the obvious missing information, save it and run it. That will list all your Cloudflare zones and their ids.

To get an id of an existing record in Cloudflare:

#!/bin/bash

if [ $# -ne 2 ]; then
  echo "usage: $(basename $0) recordname type"
  exit 1
else
  NAME=$1
  TYPE=$2
fi

BASURL="https://api.cloudflare.com/client/v4/zones"
ZONEID=”yourzoneid”
QUERY="?name=${NAME}&type=${TYPE}"
EMAIL="[email protected]”
AUTHKEY=”yourapiauthkey”

curl -s -X GET "${BASURL}/${ZONEID}/dns_records${QUERY}" \
   -H "X-Auth-Email: ${EMAIL}" \
   -H "X-Auth-Key: ${AUTHKEY}" \
   -H "Content-Type: application/json" | jq '.result[] | .id'

Name the script like get_recordid and use it by specifying a name and a type, like this:

$ ./get_recordid www.example.com A

Here we assume the record is ”www.example.com”. Now, to import a record:

 1. lookup the name in Cloudflare portal 
 2. Lookup the id of the record with the above script 
 3. Create a file named import.tf with a content of:
resource "cloudflare_record" "www" {}

And do the import:

$ terraform import cloudflare_record.www <zoneid>/<recordid>

If you didn’t screw up, the record is now in your terraform state, hopefully a remote state. To show the contents of the resource:

$ terraform state show cloudflare_record.www

Copy the content to your preferred file and carve off extra fat to make it look like:

resource "cloudflare_record" "www" {
 name  = "www"
 proxied = true
 type  = "A"
 value  = ”127.0.0.1
 zone_id = cloudflare_zone.yourzone.id
}

Remove the initial resource from import.tf. You should now have it properly imported.

$ terraform plan 

Should not want to make any changes. That’s it. Repeat for every record like a good computer. Have "fun".

If you're of the type that sees things as processes, here's one for you:

Tässä webinaaritallenteessa esittelemme perusteet infrastruktuurin rakentamisesta koodilla, mukaan luettuna versionhallinnan, laadunvarmistuksen ja erilaiset työkalut kuten Puppetin, Terraformin, Ansiblen ja Puppet Boltin:

Toteutettu yhteistyössä Turku Business Regionin kanssa 5.5.2020.

Pitkällisen kehitystyön tuloksena saimme kuin saimmekin tehtyä Puppetmasterin Kafo-pohjaisesta asentimestamme oikean AWS Marketplace-tuotteen:

Tuotteen hinnoittelu perustuu käyttötunteihin. Tuote tukee kolmea eri skenaariota:

Installer tekee aiemmin jokseenkin rasittavasti Puppetmasterien asentelusta suorastaan naurettavan helppoa:

$ ssh -i ~/.ssh/mykey.pem ubuntu@instance-ip
 $ sudo -i
 $ puppetmaster-installer -i

Tämän jälkeen valitaan skenaario ja mahdollisesti muutetaan joitain parametreja ja ajetaan asennin. PuppetDB:n ja Puppetboardin salasanat luodaan automaattisesti jos niitä ei ole määritetty.

Installerin voi ajaa myös automaattisesti jos Puppetmaster provisioidaan esimerkiksi Terraformilla. Näin voidaan luoda Puppet-palvelinympäristöjä ilman käsityötä.

menucross-circle