Cobbler autodetect system name

October 6, 2016 – Petri Lammi

Cobblerissa on eräs varsin heikosti dokumentoitu ominaisuus, jonka avulla on mahdollista selvittää, mikä kyselyn tekevän koneen nimi Cobblerissa on. Tästä on hyötyä esimerkiksi Windowsin bootstrappauksessa, jotta saadaan noudettua oikeaan Cobbler System-olioon liittyvä Unattended.xml -tiedosto. Linuxien tapauksessa tähän kikkailuun ei ole tarvetta, koska Cobblerin parametrit välittyvät käyttöjärjestelmän asentimelle suoraan kickstart- tai preseed tiedoston mukana.

Itse ominaisuus on erittäin yksinkertainen käyttää, kunhan muistaa ajaa sen siltä koneelta, jonka System name halutaan tietää:

$ curl -s http://cobbler.domain.com/cblr/svc/op/autodetect/
 web.domain.com

Jos sama komento ajetaan esimerkiksi Cobbler-palvelimelta itseltään, saadaan vastaukseksi vain tämä:

$ curl -s http://127.0.0.1/cblr/svc/op/autodetect/
 FAILED: no match (127.0.0.1,None)

Yllä oleva virhe johtuu siitä, että Cobbler (services.py) käy läpi Cobblerin System-oliot ja etsii niiden verkkoliitännöistä kyselyn tehneen koneen MAC-osoitetta. Koska Cobbler-konetta ei ole luotu Cobblerilla, ei sille ole myöskään vastaavaa System-oliota, ja lopputulos on "FAILED: no match".

Sama asia on tehty eri tavoin ja huomattavasti vaikeammin Cobbler and Windows -artikkelissa, joka on valitettavasti yksi harvoista Windowsien provisiointia Cobblerilla käsittelevistä lähteistä. Omien testieni perusteella em. artikkelin lähestymistapa ei itse asiassa toimi ainakaan käyttämällämme Cobblerin versiolla.

Did you like the article? Share it with others!
Categories
#aad #Access #acl #alertmanager #ansible #ansible module development #Apache #API #augeas #authentication #authorization #automation #automatization #aws #azure #backup #bash #bitbucket #buildbot #cache #centos #cloud #cloud-init #cloudflare #cloudfront #cluster #connectionsJpa #control repo #custom fact #database #debian #devops #digital sovereignty #DNS #docker #domain mode #duplo #edenred #ejabberd #email #encryption #erb #europe #eyaml #fabric #facter #facts #fargate #fedora #file #finnish #foreman #freeipa #git #github #gitlab #gnome #google #grafana #hammer #hiera #IAM #import #infinispan #Infrastructure as Code #ipmi #irc #jboss #jdk #jenkins #JMESPath #json #kanban #keycloak #letsencrypt #librarian-puppet #librenms #linkedin #Linux #Location #loop #marketing #mautic #Mellon #mfa #microsoft #monitoring #mysql #nagios #network-manager #oauth #oauth2 #office365 #oidc #openshift #open source #openvpn #oxygen #packer #paranormal #pdk #people #php #pkcs7 #pomodoro #Powershell #preseed #presentation #profiles #prometheus #provisioning #puppet #puppet-bolt #puppet-litmus #puppetboard #puppetdb #Puppetfile #puppetserver #puppet types and providers #pxeboot #qemu #quality #r10k #rds #recruitment #redirect #Restrict #Reverse Proxy #robotframework #roles #rspec #ruby #SAML #selinux #sem #shell #showsql #snmp #snmpd #software developement #spam #ssh #sso #standardization #systemd #systemd-resolved #teams #terraform #twilio #ubuntu #user-data #vagrant #vanity awards #variable #vim #virtualbox #visualstudio #webdevelopment #wildfly #Windows #wireguard #wordpress #workflow #x11 #xmpp #zimbra
We are
 Puppeteers
menucross-circle