Puppeteers Blog

FreeIPA:an liitettyjen hostien SSH-avaimien päivitys

February 8, 2019 

FreeIPA on Linux-verkkojen "Active Directory", jossa on integroitu lukuisia eri komponentteja (mm. LDAP, Kerberos, CA, sssd) siten, että Linux-koneet saadaan liitettyä domainiin. Domainiin liittäminen mahdollistaa mm. keskitetyt käyttäjätunnukset, kertakirjautumisen ja SSH-avaimien ja SSH host-avaimien jakelun. FreeIPA:n voi pystyttää sen omalla asennusohjelmalla, johon iso osa myös puppet-ipa moduulin toiminnallisuudesta perustuu.

FreeIPA:ssa on kuitenkin yksi pieni ärsyttävyys: mikäli noodi (esim. palvelin) rakennetaan (esim. AWS EC2 snapshotista) tai provisioidaan (esim. PXE boot) uudelleen, saattavat FreeIPA:ssa säilytettävät SSH host-avaimet mennä epäsynkkaan todellisuuden kanssa. Käytännössä koneelle ei enää silloin pääse kirjautumaan ilman SSH:n tietoturvamekanismien härskiä kiertämistä:

$ ssh -o GlobalKnownHostsFile=/dev/null server.example.org

Onneksi virheelliset SSH-avaimet saa korjattua FreeIPA-palvelimelta käsin melko suoraviivaisesti. Ensin haetaan noodin nykyinen host-avain:

$ ssh-keyscan server.example.org

Kun host-avain on tiedossa, päivitetään noodin tiedot FreeIPA:ssa:

$ kinit admin
 $ ipa host-mod server.example.org --sshpubkey='pubkey-here'

Koko homman kinittiä lukuun ottamatta voi tehdä myös tällä skriptillä:

#!/bin/sh
 #
 # Replace an outdated FreeIPA SSH host key with the active one.
 #
 usage() {
 echo "fix-ipa-host-key.sh <host> <key-types>"
 echo
 echo "Examples:"
 echo " fix-ipa-host-key.sh server.example.org dsa,rsa"
 echo " fix-ipa-host-key.sh server.example.org rsa,ecdsa,ed25519"
 echo
 exit 1
 }
 
 if [ "${1}" = "" ] || [ "${2}" = "" ]; then
 usage
 fi
 
 if [ "${3}" != "" ]; then
 usage
 fi
 
 HOST=$1
 KEY_TYPES="$2"
 
 IPA_CMDLINE="ipa host-mod $HOST"
 for KEY_TYPE in $(echo $KEY_TYPES|sed s/","/" "/g); do
 echo $KEY_TYPE|grep -E '^(dsa|rsa|ecdsa|ed25519) > /dev/null
 if [ $? -ne 0 ]; then
 echo "ERROR: invalid key type ${KEY_TYPE}! Valid values are dsa, rsa, ecdsa and ed25519."
 else
 HOST_KEY=$(ssh-keyscan -t $KEY_TYPE $HOST 2> /dev/null|cut -d " " -f 2-)
 IPA_CMDLINE="${IPA_CMDLINE} --sshpubkey='$HOST_KEY'"
 fi
 done
 
 IPA_SCRIPT=$(mktemp)
 chmod 700 $IPA_SCRIPT
 echo $IPA_CMDLINE > $IPA_SCRIPT
 $IPA_SCRIPT
 rm $IPA_SCRIPT

Samuli Seppänen

Samuli Seppänen
Petri Lammi
Author archive
menucross-circle