Kansioiden siistiminen turhasta tauhkasta Powershellillä

August 9, 2018 – Samuli Seppänen

Toisinaan voi tulla tarve säilyttää jonkin kansion hakemistorakenne, mutta poistaa sieltä suuria määriä tiedostoja. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun halutaan säästää käännösprosessin tulokset, esim. exe-tiedostot, mutta päästä eroon lähdekoodista ja käännöksen tuottamista väliaikaistiedostoista. Tämä onnistuu kätevästi Powershellin Where-Object CmdLetillä. Alla oletetaan, että komennot ajetaan kansiosta, jonka sisältö halutaan siistiä. Lähtötilanteessa kansiossa on 91 tiedostoa ja hakemistoa:

PS> Get-Childitem -Recurse|Measure-Object|Select Count|Format-List
 Count : 91

Seuraavaksi poistetaan ne ei-hakemistot (~tiedostot), joiden tiedostopääte ei ole .exe:

PS> Get-ChildItem -Recurse|Where-Object { $_.Name -notlike "*.exe" -and -not $_.PsIsContainer }|Remove-Item
 
 PS> Get-Childitem -Recurse|Measure-Object|Select Count|Format-List
 Count : 12

Näin päästiin eroon lähes kaikesta tarpeettomasta. Tässä tapauksessa käännösprosessi oli kuitenkin tuottanut väliaikaishakemistoja, joita ei haluttu säilyttää. Niistä päästään kuitenkin eroon helposti:

PS> Get-ChildItem -Recurse|Where-Object { $_.Name -eq "unwanted-directory-name" }|Remove-Item -Recurse
 
 PS> Get-Childitem -Recurse|Measure-Object|Select Count|Format-List
 Count : 9

Vaihtoehtoisesti nämä kaksi siistimiskomentoa voi kytkeä yhteen ryhmittelemällä ehdot luovasti:

PS> Get-ChildItem -Recurse|Where-Object { ($_.Name -notlike "*.exe" -and -not $_.PsIsContainer) -or ($_.Name -eq "unwanted-directory-name") }|Remove-Item -Recurse

Huomaa, että jälkimmäinen ehto täsmäisi myös samannimisiin tiedostoihin, mikäli niitä olisi olemassa.

Want to talk to an expert?

If you want to reach us, just send us a message or book a free call!
menucross-circle