Puppeteers Blog

Prosessien tietojen etsiminen Powershellillä

November 10, 2016 

UNIX-tyyppissä järjestelmissä prosessitaulun tarkastelu on helppoa ps-komennolla. Samainen komento löytyy Powershellistäkin, mutta se on vain alias Get-Process CmdLetille, jolla saadaan helposti selville, mitä prosesseja järjestelmässä on käynnissä (alla typistetty tuloste):

> Get-Process
 
 Handles NPM(K) PM(K) WS(K) VM(M) CPU(s) Id ProcessName
 ------- ------ ----- ----- ----- ------ -- -----------
 136 8 6428 8084 569 0.08 916 bash
 26 3 1496 2272 16 0.02 1560 cmd
 57 7 1096 5852 57 0.03 2144 firefox
 0 0 0 4 0 0 openvpn
 88 7 988 3668 50 0.02 2676 openvpnserv
 34 3 500 2332 14 0.00 4940 openvpnserv
 562 27 151992 161440 615 4.27 2388 powershell

Jos prosessin nimi on jo tiedossa, voidaan se antaa -Name -parametrilla - huomaa, että .exe jätetään pois lopusta:

> Get-Process -name "openvpn"
 
 Handles NPM(K) PM(K) WS(K) VM(M) CPU(s) Id ProcessName
 ------- ------ ----- ----- ----- ------ -- -----------
 82 8 2376 6768 34 0.11 2228 openvpn

Hyödyntämällä Where-Object CmdLetiä voidaan valita prosesseja ilman, että määritellään niiden tarkka nimi:

> Get-Process | Where-Object { $_.Name -like "openv*" } 
 
 Handles NPM(K) PM(K) WS(K) VM(M) CPU(s) Id ProcessName
 ------- ------ ----- ----- ----- ------ -- -----------
 82 8 2376 6768 34 0.11 2228 openvpn
 88 7 988 3668 50 0.02 2676 openvpnserv
 34 3 500 2332 14 0.00 4940 openvpnserv

Kuten yllä näkyy, Get-Process näyttää vain prosessin nimen, ei sen komentoriviparametreja. Nämä pitääkin kaivaa esille vaikeammin Get-WMIObject CmdLetillä:

> Get-WmiObject Win32_Process -Filter "Name = 'openvpn.exe'"|Select Commandline 
 
 Commandline
 -----------
 openvpn --service openvpn_exit_1 1 --config "community.ovpn"

Poistamalla -Filter -vivun näkyvät Commandline-attributiin lisäksi muutkin prosessin ominaisuudet.

Samuli Seppänen
Samuli Seppänen
Author archive
menucross-circle