Hakemistorakenteen luonti rekursiivisesti Puppetilla

January 21, 2015 – Samuli Seppänen

Puppetin File-resurssilla hallitaan tyypillisesti yksittäisiä tiedostoja, hakemistoja tai linkkejä. Tämä on ongelmallista, jos hallittava tiedosto on syvän hakemistorakenteen alla, eikä hakemistorakennetta ole luotu esimerkiksi ohjelman asennuksen yhteydessä. File-resurssi osaa kuitenkin luoda useita tiedostoja, kun sen otsakkeelle ($title) annetaan merkkijonon sijaan lista-tyyppinen muuttuja. Alla esimerkki bind-moduulista

file { [ '/var/named/chroot',
 '/var/named/chroot/var',
 '/var/named/chroot/var/named',
 '/var/named/chroot/Var/named/data' ]:
 ensure => directory,
 owner => root,
 group => "${::os::params::admingroup}",
 mode => 755,
 require => Class['bind::install'],
 }

Bindin zone-tiedostoja ei voi asentaa, ennen kuin hakemisto /var/named/chroot/var/named/data on olemassa. Siis zone-tiedostoon pitää lisätä riippuvuus (Require) yllä olevan luettelon viimeiseen tiedostoon:

 file { "bind-zone-$domain":
 name => "/var/named/chroot/var/named/data/$domain",
 ensure => present,
 source => "puppet:///files/bind-zone-$domain",
 owner => root,
 group => "${::os::params::admingroup}",
 mode => 644,
 require => File['/var/named/chroot/var/named/data'],
 
 }

Mikäli hakemistopolku /var/named/chroot/var/named/data olisi käyttöjärjetelmästä riippuvainen, voisi sen alkuosan parametrisoida ja lisätä $::bind::params -luokkaan.

Did you like the article? Share it with others!
Categories
#aad #Access #acl #alertmanager #ansible #ansible module development #Apache #API #augeas #authentication #authorization #automation #automatization #aws #azure #backup #bash #bitbucket #buildbot #cache #centos #cloud #cloud-init #cloudflare #cloudfront #cluster #connectionsJpa #control repo #custom fact #database #debian #devops #digital sovereignty #DNS #docker #domain mode #duplo #edenred #ejabberd #email #encryption #erb #europe #eyaml #fabric #facter #facts #fargate #fedora #file #finnish #foreman #freeipa #git #github #gitlab #gnome #google #grafana #hammer #hiera #IAM #import #infinispan #Infrastructure as Code #ipmi #irc #jboss #jdk #jenkins #JMESPath #json #kanban #keycloak #letsencrypt #librarian-puppet #librenms #linkedin #Linux #Location #loop #marketing #mautic #Mellon #mfa #microsoft #monitoring #mysql #nagios #network-manager #oauth #oauth2 #office365 #oidc #openshift #open source #openvpn #oxygen #packer #paranormal #pdk #people #php #pkcs7 #pomodoro #Powershell #preseed #presentation #profiles #prometheus #provisioning #puppet #puppet-bolt #puppet-litmus #puppetboard #puppetdb #Puppetfile #puppetserver #puppet types and providers #pxeboot #qemu #quality #r10k #rds #recruitment #redirect #Restrict #Reverse Proxy #robotframework #roles #rspec #ruby #SAML #selinux #sem #shell #showsql #snmp #snmpd #software developement #spam #ssh #sso #standardization #systemd #systemd-resolved #teams #terraform #twilio #ubuntu #user-data #vagrant #vanity awards #variable #vim #virtualbox #visualstudio #webdevelopment #wildfly #Windows #wireguard #wordpress #workflow #x11 #xmpp #zimbra
We are
 Puppeteers
menucross-circle