Windowsin järjestelmätiedostojen ylikirjoittaminen Puppetilla

April 10, 2016 – Samuli Seppänen

Windowsin järjestelmätiedostoja ei useinkaan pysty muuttamaan käsin - tai Puppetilla - ilman niiden suojaustason alentamista. Ongelma on siinä, että järjestelmätiedostojen omistaja on usein (pseudo)käyttäjä "TrustedInstaller", eikä edes administrator-tason käyttäjillä ole niihin kirjoitusoikeutta. Onneksi rajoitukset voi kiertää melko suoraviivaisesti käyttämällä takeown.exe -komentoa sekä puppetlabs/acl -moduulia. Alla on muokattu erästä Group Policyn XML-tiedostoa, jonka merkistökoodaus oli siinä määrin poikkeuksellinen, että sen lukeminen Rubyn reXML -kirjastolla ei onnistunut:

include ::acl
 
 # Vaihda tiedoston omistaja
 exec { 'takeown-Search.admx':
 command => 'C:WindowsSystem32takeown.exe /f C:WindowsPolicyDefinitionsSearch.admx',
 }
 
 # Määritä uudet oikeudet
 acl { 'Search.admx':
 target => 'C:/Windows/PolicyDefinitions/Search.admx',
 permissions => [
 { identity => 'Järjestelmänvalvojat', rights => ['full'] },
 { identity => 'SYSTEM', rights => ['full'] }
 ],
 require => Exec['takeown-Search.admx'],
 }
 
 # Korvaa tiedosto
 file { 'C:/Windows/PolicyDefinitions/Search.admx':
 source => 'puppet:///modules/winpolicydefinitions/Search.admx',
 require => Acl['Search.admx'], 
 }

Tästä prosessista kannattaisi muokata oma määritelty resurssinsa, tai jopa peräti oma tyyppinsä, mikäli sille löytyisi runsaasti käyttöä. Takeown-komentoon kannattaisi lisätä myös "unless"-parametri, jotta sitä ei ajeta turhaan joka kerta. Jos Execissä olisi "provider => 'powershell'", niin tarkistuksen voisi tehdä muutamin eri tavoin.

Did you like the article? Share it with others!
Categories
#aad #Access #acl #alertmanager #ansible #ansible module development #Apache #API #augeas #authentication #authorization #automation #automatization #aws #azure #backup #bash #bitbucket #buildbot #cache #centos #cloud #cloud-init #cloudflare #cloudfront #cluster #connectionsJpa #control repo #custom fact #database #debian #devops #digital sovereignty #DNS #docker #domain mode #duplo #edenred #ejabberd #email #encryption #erb #europe #eyaml #fabric #facter #facts #fargate #fedora #file #finnish #foreman #freeipa #git #github #gitlab #gnome #google #grafana #hammer #hiera #IAM #import #infinispan #Infrastructure as Code #ipmi #irc #jboss #jdk #jenkins #JMESPath #json #kanban #keycloak #letsencrypt #librarian-puppet #librenms #linkedin #Linux #Location #loop #marketing #mautic #Mellon #mfa #microsoft #monitoring #mysql #nagios #network-manager #oauth #oauth2 #office365 #oidc #openshift #open source #openvpn #oxygen #packer #paranormal #pdk #people #php #pkcs7 #pomodoro #Powershell #preseed #presentation #profiles #prometheus #provisioning #puppet #puppet-bolt #puppet-litmus #puppetboard #puppetdb #Puppetfile #puppetserver #puppet types and providers #pxeboot #qemu #quality #r10k #rds #recruitment #redirect #Restrict #Reverse Proxy #robotframework #roles #rspec #ruby #SAML #selinux #sem #shell #showsql #snmp #snmpd #software developement #spam #ssh #sso #standardization #systemd #systemd-resolved #teams #terraform #twilio #ubuntu #user-data #vagrant #vanity awards #variable #vim #virtualbox #visualstudio #webdevelopment #wildfly #Windows #wireguard #wordpress #workflow #x11 #xmpp #zimbra
We are
 Puppeteers
menucross-circle