Contact us

Zip-arkistojen käsittely Powershellillä

August 9, 2018 – Samuli Seppänen

Powershell 5:n myötä myös ZIP-arkistoja voi käsitellä Powershellillä. Tätä aiemmin piti käyttää jos jonkinmoisia kikkoja arkistojen purkamiseen, mikä etenkin komentoriviltä työskenneltäessä oli erittäin ärsyttävää. Arkisto luodaan tähän tapaan:

PS> Compress-Archive -LiteralPath tap-windows6 -DestinationPath tap-windows6-9.22.3.zip

Yleensä ottaen kohdetiedoston nimeen ei tarvitse lisätä tiedostopäätettä (.zip). Tässä tapauksessa Compress-Archive CmdLet kuitenkin hämmentyy, jos sitä ei ole:

PS> Compress-Archive -LiteralPath tap-windows6 -DestinationPath tap-windows6-9.22.3
 Compress-Archive : .3 is not a supported archive file format. .zip is the only supported archive file format.
 --- snip ---

Syynä ovat tietenkin kohdetiedoston nimessä olevat pisteet. Compress-Archive CmdLetissä on dokumentoimaton ja jokseenkin ärsyttävä bugi tai ominaisuus: se ei lisää pisteellä alkavia piilohakemistoja arkistoon paitsi jos ne määritellään eksplisiittisesti lähdetiedostolistauksessa (-LiteralPath). Lisäksi kaikki lähdetiedostolistauksen tiedostot ja kansiot lisätään suoraan arkiston juureen, eikä niiden polkua kunnioiteta. Siis esimerkiksi

-LiteralPath kansio1, kansio2/.piilokansio

luo seuraavan hakemistorakenteen arkistoon:

kansio1
 .piilokansio

Jostain syystä piilotiedostot kuitenkin kopioidaan normaalisti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Git-repositoryjen pakkaaminen zip-arkistoon ei kerta kaikkiaan onnistu Compress-Archive CmdLetillä.

Arkiston purku suoraan työhakemistoon tapahtuu seuraavasti:

PS> Expand-Archive -LiteralPath tap-windows6-9.22.3.zip -DestinationPath .

Vaihtoehtoisesti arkiston sisällölle voidaan luoda erillinen hakemisto purun yhteydessä:

PS> Expand-Archive -LiteralPath tap-windows6-9.22.3.zip -DestinationPath tap-windows6-9.22.3

Erilliseen hakemistoon purkaminen on hyödyllistä silloin, kun arkiston sisältö on suoraan sen juurihakemistossa.

Did you like the article? Share it with others!
Categories

Tags

#aad #Access #acl #alertmanager #ansible #ansible module development #Apache #API #augeas #authentication #authorization #automation #automatization #aws #azure #backup #bash #bitbucket #buildbot #cache #centos #cloud #cloud-init #cloudflare #cloudfront #cluster #connectionsJpa #control repo #custom fact #database #debian #devops #digital sovereignty #DNS #docker #domain mode #duplo #edenred #ejabberd #email #encryption #erb #europe #eyaml #fabric #facter #facts #fargate #fedora #file #finnish #foreman #freeipa #git #github #gitlab #gnome #google #grafana #hammer #hiera #IAM #import #infinispan #Infrastructure as Code #ipmi #irc #jboss #jdk #jenkins #JMESPath #json #kanban #keycloak #letsencrypt #librarian-puppet #librenms #linkedin #Linux #Location #loop #marketing #mautic #Mellon #mfa #microsoft #monitoring #mysql #nagios #network-manager #oauth #oauth2 #office365 #oidc #openshift #open source #openvpn #oxygen #packer #paranormal #pdk #people #php #pkcs7 #pomodoro #Powershell #preseed #presentation #profiles #prometheus #provisioning #puppet #puppet-bolt #puppet-litmus #puppetboard #puppetdb #Puppetfile #puppetserver #puppet types and providers #pxeboot #qemu #quality #r10k #recruitment #redirect #Restrict #Reverse Proxy #robotframework #roles #rspec #ruby #SAML #sem #shell #showsql #snmp #snmpd #software developement #spam #ssh #sso #standardization #systemd #systemd-resolved #teams #terraform #twilio #ubuntu #user-data #vagrant #vanity awards #variable #vim #virtualbox #visualstudio #webdevelopment #wildfly #Windows #wireguard #wordpress #workflow #x11 #xmpp #zimbra
We are
 Puppeteers
menucross-circle