Vagrant, Powershell ja parametrien välittäminen

November 14, 2017 – Petri Lammi

Vagrant on näppärä väline myös Windows-virtuaalikoneiden luontiin esim. Puppet-resurssien testauksessa. Windows-virtuaalikoneille on luontevaa käyttää Powershell-provisiointia, minkä Vagrant tekee melkoisen yksinkertaiseksi. Aika nopeasti ilmenee tarve välittää Powershell-skriptille parametrejä Vagrantin kautta. Tästä on hieman hankalaa löytää esimerkkejä, joten tässä yksi.

Oletetaan että meillä on Powershell-skripti nimeltä bootstrap_windows.ps1 Vagrant-projektin alihakemistossa 'provision'. Skripti asentaa ja konfiguroi Puppet-agentin Windows-virtuaalikoneelle. Skriptille pitää välittää kaksi parametria: Puppetserverin FQDN (serverName) ja mukavuusbonuksena virtuaalikoneelle haluttu FQDN (certName). (Käytän itse Vagrantille yaml-muotoista ns. data-driven vagrant-tiedostoa, joten syntaksi on hieman erilainen vakiomuotoiseen Vagrant-tiedostoon verrattuna).

Kerrotaan Vagrantille että käytetään shell-provisioneria, annetaan skriptin paikallinen polku ja välitetään tälle em. parametrit:

provisioners: 
 - shell: 
 path: provision/bootstrap_windows.ps1 
 arguments: 
 - name: -certName 
 value: agent.example.vm 
 - name: -serverName 
 value: puppetserver.example.vm

Powershell-skriptissä määritetään vastaavat parametrit:

param(
 [string]$certName,
 [string]$ServerName
 )

Näitä parametrejä voidaan sitten käyttää Powershell-skriptin sisällä esim. funktiossa halutulla tavalla:

configurePuppetAgent -ServerName $ServerName -certName $certName

Parametrien välittäminen Powershell-skriptille/provisionerille toimii siis Vagrantin kannalta samalla tavalla kuin shell-provisionerinkin.

Did you like the article? Share it with others!
Categories
#aad #Access #acl #alertmanager #ansible #ansible module development #Apache #API #augeas #authentication #authorization #automation #automatization #aws #azure #backup #bash #bitbucket #buildbot #cache #centos #cloud #cloud-init #cloudflare #cloudfront #cluster #connectionsJpa #control repo #custom fact #database #debian #devops #digital sovereignty #DNS #docker #domain mode #duplo #edenred #ejabberd #email #encryption #erb #europe #eyaml #fabric #facter #facts #fargate #fedora #file #finnish #foreman #freeipa #git #github #gitlab #gnome #google #grafana #hammer #hiera #IAM #import #infinispan #Infrastructure as Code #ipmi #irc #jboss #jdk #jenkins #JMESPath #json #kanban #keycloak #letsencrypt #librarian-puppet #librenms #linkedin #Linux #Location #loop #marketing #mautic #Mellon #mfa #microsoft #monitoring #mysql #nagios #network-manager #oauth #oauth2 #office365 #oidc #openshift #open source #openvpn #oxygen #packer #paranormal #pdk #people #php #pkcs7 #pomodoro #Powershell #preseed #presentation #profiles #prometheus #provisioning #puppet #puppet-bolt #puppet-litmus #puppetboard #puppetdb #Puppetfile #puppetserver #puppet types and providers #pxeboot #qemu #quality #r10k #rds #recruitment #redirect #Restrict #Reverse Proxy #robotframework #roles #rspec #ruby #SAML #selinux #sem #shell #showsql #snmp #snmpd #software developement #spam #ssh #sso #standardization #systemd #systemd-resolved #teams #terraform #twilio #ubuntu #user-data #vagrant #vanity awards #variable #vim #virtualbox #visualstudio #webdevelopment #wildfly #Windows #wireguard #wordpress #workflow #x11 #xmpp #zimbra
We are
 Puppeteers
menucross-circle