Puppeteers Blog

XML-tiedostojen muokkaus Puppetin Augeas-resurssilla

February 19, 2018 

NOTE: this article is now also available in English (here).

Aiemmassa blogikirjoituksessa käsittelin Augeaksen käyttöä Puppetin kanssa esimerkkinä PostgreSQL:n pg_hba.conf -tiedoston muokkaus. Tässä kirjoituksessa käsitellään XML-tiedostojen muokkausta Augeaksella, mikä on luultavasti siistein ratkaisu silloin, kun ei haluta hallita koko tiedostoa esimerkiksi ERB-templatena. Alla muokataan Pwm:n web.xml-tiedostoa, johon on määritettävä asetushakemiston polku.

Ennen itse Augeas-resurssin kirjoitusta kannattaa tarkistaa, mikä Augeaksen käsitys muokattavan tiedoston rakenteesta on. Ensin augtoolille pitää kertoa, mistä hallittava tiedosto löytyy:

$ augtool
 augtool> set /augeas/load/Xml/incl[1] /var/lib/tomcat8/webapps/pwm/WEB-INF/web.xml
 augtool> load

Nyt Augeas näkee var-hakemiston polussa /files:

augtool> ls /files
 etc/ = (none)
 lib/ = (none)
 home/ = (none)
 boot/ = (none)
 augtool> load
 augtool> ls /files
 etc/ = (none)
 lib/ = (none)
 home/ = (none)
 boot/ = (none)
 var/ = (none)

Varmistetaan vielä, että muokattava tiedosto näkyy Augeakselle:

augtool> ls var/lib/tomcat8/webapps/pwm/WEB-INF/
 web.xml/ = (none)

Nyt katsotaan, miltä tiedosto Augeaksen mielestä näyttää. Tämä komento tuottaa valtavan määrän tulostetta, josta alla näytetään vain oleellinen:

augtool> print var/lib/tomcat8/webapps/pwm/WEB-INF/web.xml/
 --- snip ---
 /files/var/lib/tomcat8/webapps/pwm/WEB-INF/web.xml/web-app/context-param/param-name
 /files/var/lib/tomcat8/webapps/pwm/WEB-INF/web.xml/web-app/context-param/param-name/#text = "applicationPath"
 /files/var/lib/tomcat8/webapps/pwm/WEB-INF/web.xml/web-app/context-param/#text[3] = " "
 /files/var/lib/tomcat8/webapps/pwm/WEB-INF/web.xml/web-app/context-param/param-value
 /files/var/lib/tomcat8/webapps/pwm/WEB-INF/web.xml/web-app/context-param/param-value/#text = "unspecified"
 /files/var/lib/tomcat8/webapps/pwm/WEB-INF/web.xml/web-app/context-param/#text[4] = " "
 --- snip --

Tämän pohjalta voidaan jo luoda varsinainen Augeas-resurssi:

 augeas { 'pwm applicationPath':
 incl => "/var/lib/tomcat8/webapps/pwm/WEB-INF/web.xml",
 lens => 'Xml.lns',
 changes => "set web-app/context-param/param-value/#text /etc/pwm",
 }

Resurssi kannattaa tallentaa esim. augtest.pp -tiedostoon ja alustavasti testata puppet apply-komennolla:

$ puppet apply augtest.pp

Tämän jälkeen koodin voikin jo integroida haluttuun Puppet-moduuliin (tässä tapauksessa puppet-pwm).

Samuli Seppänen
Samuli Seppänen
Author archive
menucross-circle