Yleiskatsaus moderniin Puppet 5 ympäristöön

February 6, 2018 – Samuli Seppänen

Puppetin palvelinpuoleen kuuluu on nykyisin aikamoinen tukku palvelinsovelluksia, työkaluja ja suositeltuja työnkulkuja:

 1. Palvelinkomponentit
  • Puppetserver: Varsinainen Puppet-palvelin, johon Puppet agentit ottavat yhteyttä. Toimii myös itsenäisesti ilman PuppetDB:tä ja Puppetboardia
  • PuppetDB: Datasäilö, johon Puppet agentit tallentavat faktojaan ja raporttejaan. Dataan päästään haluttaessa käsin ohjelmallisesti.
  • PostgreSQL: PuppetDB:n taustalla oleva tietokantapalvelin
  • Puppetboard: PuppetDB:n datan visualisoitiin tarkoitettu webbisovellus.
  • Apache 2: Puppetboardin taustalla oleva webbipalvelin
 2. Työkalut
  • Git: versionhallintajärjestelmä, josta hallintarepo, r10k ja monien Puppet moduulien käyttö on riippuvaista.
  • Hiera: hierarkinen datasäilö Puppet-moduulien, esim. profiilien, parametreille. Voidaan käyttää asiakaskoneiden asetusten räätälöintiin eri luokitteluperustein. Luokittelu voi perustua faktoihin (esim. käyttöjärjestelmäversio, datakeskus) tai asiakaskoneelle erikseen määritettyihin arvoihin (esim. asiakas, koneen kriittisyys liiketoiminnan kannalta).
  • Eyaml: Hieran datatiedostossa (yaml) olevan datan kryptaukseen tarkoitettu työkalu. Tärkeä erityisesti silloin, kun Hieran dataa säilötään organisaation ulkopuolella kuten esimerkiksi GitLabissa.
  • R10k: työkalu dynaamisten Puppet environmentien hallintaan. Käytännössä r10k luo kustakin hallintarepon haarasta Puppet environmentin. Kukin haara sisältää environmentin vaatimat Puppet-moduulit sekä niiden tarvitsemat parametrit.
 3. Suositellut työnkulut

Did you like the article? Share it with others!
Categories
#aad #Access #acl #alertmanager #ansible #ansible module development #Apache #API #augeas #authentication #authorization #automation #automatization #aws #azure #backup #bash #bitbucket #buildbot #cache #centos #cloud #cloud-init #cloudflare #cloudfront #cluster #connectionsJpa #control repo #custom fact #database #debian #devops #digital sovereignty #DNS #docker #domain mode #duplo #edenred #ejabberd #email #encryption #erb #europe #eyaml #fabric #facter #facts #fargate #fedora #file #finnish #foreman #freeipa #git #github #gitlab #gnome #google #grafana #hammer #hiera #IAM #import #infinispan #Infrastructure as Code #ipmi #irc #jboss #jdk #jenkins #JMESPath #json #kanban #keycloak #letsencrypt #librarian-puppet #librenms #linkedin #Linux #Location #loop #marketing #mautic #Mellon #mfa #microsoft #monitoring #mysql #nagios #network-manager #oauth #oauth2 #office365 #oidc #openshift #open source #openvpn #oxygen #packer #paranormal #pdk #people #php #pkcs7 #pomodoro #Powershell #preseed #presentation #profiles #prometheus #provisioning #puppet #puppet-bolt #puppet-litmus #puppetboard #puppetdb #Puppetfile #puppetserver #puppet types and providers #pxeboot #qemu #quality #r10k #rds #recruitment #redirect #Restrict #Reverse Proxy #robotframework #roles #rspec #ruby #SAML #selinux #sem #shell #showsql #snmp #snmpd #software developement #spam #ssh #sso #standardization #systemd #systemd-resolved #teams #terraform #twilio #ubuntu #user-data #vagrant #vanity awards #variable #vim #virtualbox #visualstudio #webdevelopment #wildfly #Windows #wireguard #wordpress #workflow #x11 #xmpp #zimbra
We are
 Puppeteers
menucross-circle