Puppeteers Blog

Yleiskatsaus moderniin Puppet 5 ympäristöön

February 6, 2018 

Puppetin palvelinpuoleen kuuluu on nykyisin aikamoinen tukku palvelinsovelluksia, työkaluja ja suositeltuja työnkulkuja:

 1. Palvelinkomponentit
  • Puppetserver: Varsinainen Puppet-palvelin, johon Puppet agentit ottavat yhteyttä. Toimii myös itsenäisesti ilman PuppetDB:tä ja Puppetboardia
  • PuppetDB: Datasäilö, johon Puppet agentit tallentavat faktojaan ja raporttejaan. Dataan päästään haluttaessa käsin ohjelmallisesti.
  • PostgreSQL: PuppetDB:n taustalla oleva tietokantapalvelin
  • Puppetboard: PuppetDB:n datan visualisoitiin tarkoitettu webbisovellus.
  • Apache 2: Puppetboardin taustalla oleva webbipalvelin
 2. Työkalut
  • Git: versionhallintajärjestelmä, josta hallintarepo, r10k ja monien Puppet moduulien käyttö on riippuvaista.
  • Hiera: hierarkinen datasäilö Puppet-moduulien, esim. profiilien, parametreille. Voidaan käyttää asiakaskoneiden asetusten räätälöintiin eri luokitteluperustein. Luokittelu voi perustua faktoihin (esim. käyttöjärjestelmäversio, datakeskus) tai asiakaskoneelle erikseen määritettyihin arvoihin (esim. asiakas, koneen kriittisyys liiketoiminnan kannalta).
  • Eyaml: Hieran datatiedostossa (yaml) olevan datan kryptaukseen tarkoitettu työkalu. Tärkeä erityisesti silloin, kun Hieran dataa säilötään organisaation ulkopuolella kuten esimerkiksi GitLabissa.
  • R10k: työkalu dynaamisten Puppet environmentien hallintaan. Käytännössä r10k luo kustakin hallintarepon haarasta Puppet environmentin. Kukin haara sisältää environmentin vaatimat Puppet-moduulit sekä niiden tarvitsemat parametrit.
 3. Suositellut työnkulut

Samuli Seppänen
Samuli Seppänen
Author archive
menucross-circle