Puppeteers Blog

Määriteltyjen resurssien luonti suoraan Puppet-luokista

February 3, 2015 

Jotkin Puppet ENC:t (External Node Classifier), hyvänä esimerkkinä Foreman, eivät tue määriteltyjen resurssien (Defined Resource Types) käyttöä suoraan, vaan kaikki konfiguraatiot pitää sisällyttää Puppet-luokkiin.

Myös Hieran kanssa määritellyt resurssit ovat hieman ongelmallisia, koska ne pitää erikseen luoda create_resources funktiolla. Eräs ratkaisu on määrittää kaikki create_resources -funktiot site.pp-tiedostossa (sovellettu täältä):

create_resources('mysqldump::backup',hiera('mysqldump_backups', {}))

Tämän lähestymistavan ongelma on se, että uudet määritellyt resurssit pitää muistaa lisätä site.pp-tiedostoon.

Yksinkertaisempi ja myös Foremanin kanssa toimiva ratkaisu on luoda määritellyt resurssit suoraan Puppet-moduulin pääluokasta (sovellettu täältä):

class mysqldump
 (
 $backups = {}
 )
 {
 create_resources('mysqldump::backup', $backups)
 }

Yllä mysqldump-luokalla on hash-tyyppinen parameteri $backups, jossa määritetyt mysqldump::backup -resurssit luodaan create_resources -funktiolla. Aaltosulkeet parametrin oletusarvona mahdollistavat parametrin $backups määrittelemättä jättämisen ja kertovat Puppetille, että kyseessä on nimenomaan hash-tyyppinen parametri. Noodin yaml-tiedostossa $backups -parametri määriteltäisiin tähän tapaan:

---
 classes:
 - mysqldump
 
 mysqldump::backups:
 eka:
 databases:
 - 'eka'
 toka:
 databases:
 - 'toka'

Tämä ratkaisu toimii tietenkin toimii vain, jos noodille on lisätty hash-parametrin sisältävä luokka (yllä mysqldump). Luokkien lisääminen Hierasta onnistuu vain, jos site.pp -tiedostossa on seuraava rivi:

hiera_include('classes')
Samuli Seppänen
Samuli Seppänen
Author archive
menucross-circle