Powershelliä UNIX-ylläpitäjille, osa 7

June 18, 2015 – Petri Lammi

Tulosteiden uudelleenohjaus ja paluuarvojen käsittely toimii lähes samoin *NIX-shelleissä ja Windowsin Powershellissä. Alla tarkistetaan Linuxin systemctl-komennolla olemassa olevan ("openvpn") ja olemattoman ("fake") palvelun tila, ohjataan sekä tuloste että virhetuloste bittitaivaaseen ja tulostetaan komennon paluuarvo:

$ systemctl status openvpn > /dev/null 2>&1
 $ echo $?
 0
 $ systemctl status fake > /dev/null 2>&1
 $ echo $?
 3

Kuten näkyy, paluuarvo on 0 jos palvelu on olemassa ja 3 jos sitä ei löydy.

Powershell toimii käytännössä identtisesti (alla käytössä NSSM):

> nssm.exe status openvpn > $null 2>&1
 > Write-Host $LastExitCode
 0
 > nssm.exe status fake > $null 2>&1
 > Write-Host $LastExitCode
 3

Myös Powershellissä voitaisiin käyttää muuttujaa $?, mutta se ei sisällä numeerista paluuarvoa vaan totuusarvon:

> nssm.exe status openvpn > $null 2>&1
 > Write-Host $?
 True
 > nssm.exe status fake > $null 2>&1
 > Write-Host $?
 False

Sekä *NIX-shelleissä että Powershellissä voisi tulostevirrat ohjata myös vaihtoehtoisella tavalla:

$ systemctl status openvpn > /dev/null 2> /dev/null
 > nssm.exe status openvpn > $null 2> $null

Powershelliä UNIX-ylläpitäjille -artikkelisarjan muut osat:

Did you like the article? Share it with others!
Categories
#aad #Access #acl #alertmanager #ansible #ansible module development #Apache #API #augeas #authentication #authorization #automation #automatization #aws #azure #backup #bash #bitbucket #buildbot #cache #centos #cloud #cloud-init #cloudflare #cloudfront #cluster #connectionsJpa #control repo #custom fact #database #debian #devops #digital sovereignty #DNS #docker #domain mode #duplo #edenred #ejabberd #email #encryption #erb #europe #eyaml #fabric #facter #facts #fargate #fedora #file #finnish #foreman #freeipa #git #github #gitlab #gnome #google #grafana #hammer #hiera #IAM #import #infinispan #Infrastructure as Code #ipmi #irc #jboss #jdk #jenkins #JMESPath #json #kanban #keycloak #letsencrypt #librarian-puppet #librenms #linkedin #Linux #Location #loop #marketing #mautic #Mellon #mfa #microsoft #monitoring #mysql #nagios #network-manager #oauth #oauth2 #office365 #oidc #openshift #open source #openvpn #oxygen #packer #paranormal #pdk #people #php #pkcs7 #pomodoro #Powershell #preseed #presentation #profiles #prometheus #provisioning #puppet #puppet-bolt #puppet-litmus #puppetboard #puppetdb #Puppetfile #puppetserver #puppet types and providers #pxeboot #qemu #quality #r10k #rds #recruitment #redirect #Restrict #Reverse Proxy #robotframework #roles #rspec #ruby #SAML #selinux #sem #shell #showsql #snmp #snmpd #software developement #spam #ssh #sso #standardization #systemd #systemd-resolved #teams #terraform #twilio #ubuntu #user-data #vagrant #vanity awards #variable #vim #virtualbox #visualstudio #webdevelopment #wildfly #Windows #wireguard #wordpress #workflow #x11 #xmpp #zimbra
We are
 Puppeteers
menucross-circle