Powershelliä UNIX-ylläpitäjille, osa 9

January 4, 2016 – Samuli Seppänen

Toisinaan on tarpeen lisätä tekstitiedoston loppuun rivejä. UNIX:ssa tämä onnistuu helposti echo-komennolla:

$ echo matti >> vpn.pass
 $ echo salasana >> vpn.pass
 $ cat vpn.pass
 matti
 salasana

Sama onnistuu Powershellissä, mutta ei suinkaan Write-Host -komennolla, joka olisi echo-komennon lähin vastine, vaan Add-Content -komennolla:

> Add-Content vpn.pass -Value matti
 > Add-Content vpn.pass -Value salasana
 > Get-Content vpn.pass
 matti
 salasana

Toinen melko yleinen tarve on tiedostojen lataaminen verkosta suoraan komentoriviltä. UNIX:ssa tämä onnistuu helpoiten wget-komennolla:

$ wget http://build.openvpn.net/downloads/releases/openvpn-2.3.10.tar.gz

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää curl-komentoa, joka löytyy oletuksena lähes jakelusta kuin jakelusta:

$ curl -O http://build.openvpn.net/downloads/releases/openvpn-2.3.10.tar.gz

Powershellin uusimmissa versioissa on mukana Invoke-WebRequest -komento, jota voi käyttää samaan tarkoitukseen:

> Invoke-WebRequest -Uri http://build.openvpn.net/downloads/releases/openvpn-install-2.3.9-I601-x86_64.exe -OutFile openvpn-install-2.3.9-I601-x86_64.exe

Tämä on erittäin kätevä tapa noutaa esimerkiksi Windows Server 2012 r2:een jokin järkevä selain, esimerkiksi Mozilla Firefox; Internet Explorer on suoraan pakasta vedettynä käytännössä käyttökelvoton ylitiukkojen turva-asetusten takia. Joissain vanhemmissa Invoke-WebRequestin versioissa tiedostojen lataaminen ei onnistu sellaisista HTTPS-osoitteista, joiden webbipalvelimen varmenteeseen ei luoteta. Tähän ongelmaan löytyy onneksi kiertotie.

Lopuksi vielä vinkki, jolla voi luoda paikallisia Windows käyttäjiä ja liittää niitä ryhmiin:

> net user matti "password" /ADD
 > net localgroup administrators matti /add

Powershellissä itsessään ei vaikuta olevan käyttäjien luontiin omaa CmdLetiä.

Powershelliä UNIX-ylläpitäjille -artikkelisarjan muut osat:

Did you like the article? Share it with others!
Categories
#aad #Access #acl #alertmanager #ansible #ansible module development #Apache #API #augeas #authentication #authorization #automation #automatization #aws #azure #backup #bash #bitbucket #buildbot #cache #centos #cloud #cloud-init #cloudflare #cloudfront #cluster #connectionsJpa #control repo #custom fact #database #debian #devops #digital sovereignty #DNS #docker #domain mode #duplo #edenred #ejabberd #email #encryption #erb #europe #eyaml #fabric #facter #facts #fargate #fedora #file #finnish #foreman #freeipa #git #github #gitlab #gnome #google #grafana #hammer #hiera #IAM #import #infinispan #Infrastructure as Code #ipmi #irc #jboss #jdk #jenkins #JMESPath #json #kanban #keycloak #letsencrypt #librarian-puppet #librenms #linkedin #Linux #Location #loop #marketing #mautic #Mellon #mfa #microsoft #monitoring #mysql #nagios #network-manager #oauth #oauth2 #office365 #oidc #openshift #open source #openvpn #oxygen #packer #paranormal #pdk #people #php #pkcs7 #pomodoro #Powershell #preseed #presentation #profiles #prometheus #provisioning #puppet #puppet-bolt #puppet-litmus #puppetboard #puppetdb #Puppetfile #puppetserver #puppet types and providers #pxeboot #qemu #quality #r10k #rds #recruitment #redirect #Restrict #Reverse Proxy #robotframework #roles #rspec #ruby #SAML #selinux #sem #shell #showsql #snmp #snmpd #software developement #spam #ssh #sso #standardization #systemd #systemd-resolved #teams #terraform #twilio #ubuntu #user-data #vagrant #vanity awards #variable #vim #virtualbox #visualstudio #webdevelopment #wildfly #Windows #wireguard #wordpress #workflow #x11 #xmpp #zimbra
We are
 Puppeteers
menucross-circle