Powershelliä UNIX-ylläpitäjille, osa 8

June 23, 2015 – Samuli Seppänen

Tietyn nimisten tiedostojen (tai tyyppisten) poistaminen hakemistosta on melko suoraviivaista GNU findilla:

$ ls
 README.txt stderr.log stdout.log
 $ find . -maxdepth 1 -type f -name "*.log" -exec rm -f {} +
 $ ls
 README.txt

Valinta "maxdepth 1" estää findia poistamasta tiedostoja mahdollisista alihakemistoista.

Toinen vaihtoehto on putkittaa tiedostolistaus xargsille:

$ ls
 README.txt stderr.log stdout.log
 $ ls *.log|xargs rm -f
 $ ls
 README.txt

Tässä ei kuitenkaan erotella toisistaan tiedostoja ja hakemistoja, joten myös mahdolliset .log -päätteiset hakemistot yrittäisiin poistaa siinä epäonnistuen.

Powershell-ratkaisussa yhdistetään molempia lähestymistapoja:

> Get-ChildItem . -File|Select Name
 
 Name
 ----
 stderr.log
 stdout.log
 README.txt
 
 > Get-ChildItem . -File -Filter "*.log"|Remove-Item
 
 > Get-ChildItem . -File|Select Name
 
 Name
 ----
 README.txt

Parametri -File näyttää hakemistosta vain tiedostot, ei hakemistoja. Jos haluttaisiin poistaa myös alihakemistoista mahdollisesti löytyvät tiedostot, pitäisi Get-ChildItemille antaa parametri -Recurse. Komento Select Name on mukana vain tulosteen selkeyttämiseksi.

Powershelliä UNIX-ylläpitäjille -artikkelisarjan muut osat:

Did you like the article? Share it with others!
Categories
#aad #Access #acl #alertmanager #ansible #ansible module development #Apache #API #augeas #authentication #authorization #automation #automatization #aws #azure #backup #bash #bitbucket #buildbot #cache #centos #cloud #cloud-init #cloudflare #cloudfront #cluster #connectionsJpa #control repo #custom fact #database #debian #devops #digital sovereignty #DNS #docker #domain mode #duplo #edenred #ejabberd #email #encryption #erb #europe #eyaml #fabric #facter #facts #fargate #fedora #file #finnish #foreman #freeipa #git #github #gitlab #gnome #google #grafana #hammer #hiera #IAM #import #infinispan #Infrastructure as Code #ipmi #irc #jboss #jdk #jenkins #JMESPath #json #kanban #keycloak #letsencrypt #librarian-puppet #librenms #linkedin #Linux #Location #loop #marketing #mautic #Mellon #mfa #microsoft #monitoring #mysql #nagios #network-manager #oauth #oauth2 #office365 #oidc #openshift #open source #openvpn #oxygen #packer #paranormal #pdk #people #php #pkcs7 #pomodoro #Powershell #preseed #presentation #profiles #prometheus #provisioning #puppet #puppet-bolt #puppet-litmus #puppetboard #puppetdb #Puppetfile #puppetserver #puppet types and providers #pxeboot #qemu #quality #r10k #rds #recruitment #redirect #Restrict #Reverse Proxy #robotframework #roles #rspec #ruby #SAML #selinux #sem #shell #showsql #snmp #snmpd #software developement #spam #ssh #sso #standardization #systemd #systemd-resolved #teams #terraform #twilio #ubuntu #user-data #vagrant #vanity awards #variable #vim #virtualbox #visualstudio #webdevelopment #wildfly #Windows #wireguard #wordpress #workflow #x11 #xmpp #zimbra
We are
 Puppeteers
menucross-circle