Contact us

Search results

Moving Jenkins user home directory

Jenkins is a continuous integration (CI) / continuous delivery (CD) platform consisting of a Jenkins master - essentially a controller - which launches jobs on Jenkins slaves. Often slaves are controlled via SSH. Recently I ran into an issue with a legacy Jenkins slave where the "jenkins" where Puppet tried to enforce the home directory […]

Lisää läskiä työnkulkuun, osa 4: Roolit ja profiilit

Mikäli hallintarepon, r10k:n ja GitLab:in sisältävä työnkulku tuntuu vielä liian kevyeltä, on läskiä ja abstraktiotasoja lisättävissä onneksi toisaalla, nimittäin itse Puppet-moduuleissa. Pelastuksen tarjoaa ns. "Roles and Profiles pattern", jonka kehitti alunperin Craig Dunn, ja joka löi läpi todennäköisesti Gary Larizzan blogikirjoitusten myötä. Alla käytämme englanninkielisen termin sijaan lähes suomenkielistä termiä "roolit ja profiilit". Roolit ja […]

Vagrant, Powershell ja parametrien välittäminen

Vagrant on näppärä väline myös Windows-virtuaalikoneiden luontiin esim. Puppet-resurssien testauksessa. Windows-virtuaalikoneille on luontevaa käyttää Powershell-provisiointia, minkä Vagrant tekee melkoisen yksinkertaiseksi. Aika nopeasti ilmenee tarve välittää Powershell-skriptille parametrejä Vagrantin kautta. Tästä on hieman hankalaa löytää esimerkkejä, joten tässä yksi. Oletetaan että meillä on Powershell-skripti nimeltä bootstrap_windows.ps1 Vagrant-projektin alihakemistossa 'provision'. Skripti asentaa ja konfiguroi Puppet-agentin Windows-virtuaalikoneelle. Skriptille […]

Puppet-moduulien laadunvarmistus, osa 1: automaattiset tarkistustyökalut

Puppet-moduulien laatu pysyy korkeana, kun syntaksi- ja tyylivirheitä päästetä edes versionhallintaan asti. Puppet-koodin syntaksivirheet löytyvät helposti: $ puppet parser validate <tiedosto> ERB-templateiden virheet saa selvitettyä seuraavalla tavalla: $ erb -P -x -T '-' <tiedosto>|ruby -c JSON-tiedostojen (metadata.json) virheet etsiminen vaatii hieman kikkailua: $ cat <tiedosto>|json_pp -f json -t null Tyylivirheitä voi etsiä puppet-lint -työkalulla: $ […]

Määriteltyjen resurssien luonti suoraan Puppet-luokista

Jotkin Puppet ENC:t (External Node Classifier), hyvänä esimerkkinä Foreman, eivät tue määriteltyjen resurssien (Defined Resource Types) käyttöä suoraan, vaan kaikki konfiguraatiot pitää sisällyttää Puppet-luokkiin. Myös Hieran kanssa määritellyt resurssit ovat hieman ongelmallisia, koska ne pitää erikseen luoda create_resources funktiolla. Eräs ratkaisu on määrittää kaikki create_resources -funktiot site.pp-tiedostossa (sovellettu täältä): create_resources('mysqldump::backup',hiera('mysqldump_backups', {})) Tämän lähestymistavan ongelma on […]

Categories

Tags

#aad #Access #acl #alertmanager #ansible #ansible module development #Apache #API #augeas #authentication #authorization #automation #automatization #aws #azure #backup #bash #bitbucket #buildbot #cache #centos #cloud #cloud-init #cloudflare #cloudfront #cluster #connectionsJpa #control repo #custom fact #database #debian #devops #digital sovereignty #DNS #docker #domain mode #duplo #edenred #ejabberd #email #encryption #erb #europe #eyaml #fabric #facter #facts #fargate #fedora #file #finnish #foreman #freeipa #git #github #gitlab #gnome #google #grafana #hammer #hiera #IAM #import #infinispan #Infrastructure as Code #ipmi #irc #jboss #jdk #jenkins #JMESPath #json #kanban #keycloak #letsencrypt #librarian-puppet #librenms #linkedin #Linux #Location #loop #marketing #mautic #Mellon #mfa #microsoft #monitoring #mysql #nagios #network-manager #oauth #oauth2 #office365 #oidc #openshift #open source #openvpn #oxygen #packer #paranormal #pdk #people #php #pkcs7 #pomodoro #Powershell #preseed #presentation #profiles #prometheus #provisioning #puppet #puppet-bolt #puppet-litmus #puppetboard #puppetdb #Puppetfile #puppetserver #puppet types and providers #pxeboot #qemu #quality #r10k #recruitment #redirect #Restrict #Reverse Proxy #robotframework #roles #rspec #ruby #SAML #sem #shell #showsql #snmp #snmpd #software developement #spam #ssh #sso #standardization #systemd #systemd-resolved #teams #terraform #twilio #ubuntu #user-data #vagrant #vanity awards #variable #vim #virtualbox #visualstudio #webdevelopment #wildfly #Windows #wireguard #wordpress #workflow #x11 #xmpp #zimbra
We are
 Puppeteers
menucross-circle