Puppeteers Blog

Lack of default connection settings in Terraform 0.12.x

I was recently bit by a feature (one might call it a bug) in Terraform. We wanted to try out the "Networks" feature in Hetzner Cloud but that required upgrading terraform-provider-hcloud, which in turn required upgrading Terraform to 0.12.x. For the most part migration from 0.11.x code to 0.12.x code was straightforward with some help […]

Moving Jenkins user home directory

Jenkins is a continuous integration (CI) / continuous delivery (CD) platform consisting of a Jenkins master - essentially a controller - which launches jobs on Jenkins slaves. Often slaves are controlled via SSH. Recently I ran into an issue with a legacy Jenkins slave where the "jenkins" where Puppet tried to enforce the home directory […]

Foreman and the Puppetserver environment cache

Importing classes is a two-phase process when you're using r10k with Foreman. Say you've created a new class, "role::ipa_server" to the "production" environment; without Foreman it would be sufficient to deploy the change on the Puppetserver with r10k: $ r10k deploy environment production -vp At this point Foreman does not, however, know anything about this […]

Foreman ja puppetserverin environment cache

Kun käytetään r10k:ta ja Foremania yhdessä on uusien luokkien tuonti kaksivaiheinen prosessi. Oletetaan vaikka, että "production" environmentiin on luotu uusi luokka, esim. "role::ipa_server". Ilman Foremania riittäisi tuoda muutos puppetmasterille r10k:lla: $ r10k deploy environment production -vp Foreman ei kuitenkaan vielä tiedä uudesta luokasta mitään: $ hammer puppet-class list --environment production|grep ipa_server Foremanin komponentti, joka hakee […]

Neulan erottaminen Git-muutosten heinäsuovasta

Toisinaan käy niin, että on tarpeen varmistua siitä aiheuttaako iso kasa Git-committeja jotain sivuvaikutuksia esimerkiksi Puppet-tuotantoympäristössä. Hyvistä commit-viesteistä on aina toki apua, mutta toisinaan commitit eivät ole täysin atomisia, eli tekevät enemmän kuin yhden (dokumentoidun) asian. Lisäksi esimerkiksi Puppet control reposta saattaa löytyä paitsi Puppet-koodia, myös Terraformia ja Ansiblea. Tälläisessä tapauksessa on kätevää näyttää vain […]

FreeIPA:an liitettyjen hostien SSH-avaimien päivitys

FreeIPA on Linux-verkkojen "Active Directory", jossa on integroitu lukuisia eri komponentteja (mm. LDAP, Kerberos, CA, sssd) siten, että Linux-koneet saadaan liitettyä domainiin. Domainiin liittäminen mahdollistaa mm. keskitetyt käyttäjätunnukset, kertakirjautumisen ja SSH-avaimien ja SSH host-avaimien jakelun. FreeIPA:n voi pystyttää sen omalla asennusohjelmalla, johon iso osa myös puppet-ipa moduulin toiminnallisuudesta perustuu. FreeIPA:ssa on kuitenkin yksi pieni ärsyttävyys: […]

Puppeteersin Puppetmaster installer-tuote nyt AWS:ssä

Pitkällisen kehitystyön tuloksena saimme kuin saimmekin tehtyä Puppetmasterin Kafo-pohjaisesta asentimestamme oikean AWS Marketplace-tuotteen: Configuration Manager By Puppeteers Oy Tuotteen hinnoittelu perustuu käyttötunteihin. Tuote tukee kolmea eri skenaariota: Pelkkä Puppetserver Puppetserver ja PuppetDB Puppetserver, PuppetDB ja Puppetboard Installer tekee aiemmin jokseenkin rasittavasti Puppetmasterien asentelusta suorastaan naurettavan helppoa: $ ssh -i ~/.ssh/mykey.pem ubuntu@instance-ip $ sudo -i $ […]

Puppet-moduulien dokumentaation automaattinen päivittäminen

Puppet-moduulien dokumentaation saa helposti päivitettyä "puppet strings"-työkalulla, jonka käyttö yleisellä tasolla on dokumentoitu varsin hyvin. Kun komento vielä yhdistetään Gitin pre-commit -hookiin, saadaan dokumentaatio päivitettyä automaattisesti joka commitilla. Alla näytetään, miten tämä saadaan toteutettua niin Linuxissa kuin Windowsissa. Oletuksena on, että molemmissa tapauksissa Puppet Agent 5.x on asennettu virallisista Puppetlabsin paketeista. Aloitan helpommasta eli Linuxista […]

Kansioiden siistiminen turhasta tauhkasta Powershellillä

Toisinaan voi tulla tarve säilyttää jonkin kansion hakemistorakenne, mutta poistaa sieltä suuria määriä tiedostoja. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun halutaan säästää käännösprosessin tulokset, esim. exe-tiedostot, mutta päästä eroon lähdekoodista ja käännöksen tuottamista väliaikaistiedostoista. Tämä onnistuu kätevästi Powershellin Where-Object CmdLetillä. Alla oletetaan, että komennot ajetaan kansiosta, jonka sisältö halutaan siistiä. Lähtötilanteessa kansiossa on 91 tiedostoa […]

Zip-arkistojen käsittely Powershellillä

Powershell 5:n myötä myös ZIP-arkistoja voi käsitellä Powershellillä. Tätä aiemmin piti käyttää jos jonkinmoisia kikkoja arkistojen purkamiseen, mikä etenkin komentoriviltä työskenneltäessä oli erittäin ärsyttävää. Arkisto luodaan tähän tapaan: Yleensä ottaen kohdetiedoston nimeen ei tarvitse lisätä tiedostopäätettä (.zip). Tässä tapauksessa Compress-Archive CmdLet kuitenkin hämmentyy, jos sitä ei ole: Syynä ovat tietenkin kohdetiedoston nimessä olevat pisteet. Compress-Archive […]

Windows-ajurien tietojen näyttäminen Powershellillä

Windowsissa on useita komentorivityökaluja asennettujen ajurien tietojen selvittämiseen. Usein törmää seuraavaan komentoon: PS> Get-WmiObject Win32_PnPSignedDriver Luokka Win32_PnpSignedDriver sisältää tiedot ajurien digitaalisista allekirjoituksista sekä lisätietoja, kuten ajurin version. Useimmissa tapauksissa tämä komento riittää, sillä Windows ei ole Windows Vistan jälkeen suostunut lataamaan kuin kaupallisin varmentein allekirjoitettuja ajureita ilman, että se on test-signing -tilassa. Windows 10:n mukana […]

Select-Stringin käyttö grepin korvikkeena

Kun unixeissa pitää etsiä neula tekstimuotoisen datan heinäsuovasta, käytetään yleensä grep-komentoa. Jos tekstirivi täsmää annettuun hakuparametriin tulostetaan se oletustulostevirtaan (stdout). Grepin kanssa voidaan käyttää hakuparametreina yksinkertaisten merkkijonojen lisäksi säännöllisiä lausekkeita ja käyttää vaikka mitä muita hienoja kikkoja. Powershellissä ei (ilmeisesti) ole mitään näin hienoa työkalua, mutta onneksi tekstimassasta saa useimmiten seulottua esille oleellisen Select-Stringin merkkijonohaulla. […]

Funktioiden kirjoittaminen Puppet-kielellä

Puppetissa on suuri määrä erilaisia rakenteita, joilla turhaa toistoa koodissa voidaan vähentää. Aiemmin käsiteltiin jo resurssien oletusarvoja ja each-funktiota, joilla toistoa voidaan vähentää yksittäisessä manifest-tiedostossa. Funktiolla samalle koodilohkolle voidaan välittää parametreja, joiden perusteella se laskee mekaanisesti jonkin paluuarvon. Kuten Puppetin virallisten funktioiden listasta näkyy, tätä funktioiden ominaisuutta hyödynnetään mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin. Funktioita voi paitsi käyttää […]

Windowsien palomuurin hallinta Puppetilla

Linuxissa palomuurina - tai tarkemmin pakettisuodattimena - käytetään netfilteriä, jota hallitaan yleensä iptables (IPv4) ja ip6tables (IPv6) komennoilla. Iptables-sääntöjen määritys Puppetissa onnistuu helpoiten puppetlabs/firewall -moduulilla. Tyypillinen käyttötapaus on portin avaaminen palomuuriin; tästä tyypillisenä esimerkkinä Puppet-Finland-projektin ::snmp::packetfilter -luokka, jossa avataan pääsy UDP-portiin 161 määritetyistä IPv4 ja IPv6-osoitteista. Myös Windowsin palomuurisääntöjä voi muokata Puppetilla käyttämällä puppet/windows_firewall -moduulia. […]

Puppet-moduulien julkaisu Puppet Forgessa

Puppet Forge on Puppetlabsin tarjoama repo Puppet-moduuleille. Forge-moduuleja voi asentaa "puppet module install"-komennolla, mutta niihin voi viitata myös r10k:n tai librarian-puppetin Puppetfilessä. Nykyisin Puppet Forge on ensimmäinen paikka, josta katson, onko joku muu jo ratkaissut käsilläni olevan ongelman Puppetilla - pyörää kun on toisinaan turha keksiä uudelleen. Olen itse käyttänyt vuosia Git Submoduleja, koska niiden […]

Bashin ja Powershellin komentohistorian käyttö

Unix-komentotulkeissa kuten Bashissa on ollut vuosikaudet varsin monipuoliset tavat palata komentotulkin historiasta löytyviin komentoihin. Nuoli ylös palaa komentohistoriassa taaksepäin ja nuoli alas vie eteenpäin. Koko historian näkee komennolla "history": $ history 1257 git remote -v 1258 cd /tmp/ --- snip --- 2242 id -un 0 2243 id -gn 0 Tämän voi yhdistää grepin kanssa: $ […]

RAL ja järjestelmän tilan muuntaminen puppet-koodiksi

Joskus käy niin että verkosta löytyy huolellisesti vuosien mittaan käsin säädetty, mahdollisesti jo edesmenneeltä sysadminilta peritty taideteos, jonka sielunelämästä ei kukaan enää ymmärrä, ja joka uhkaa romahtaa jos hengittää kohti liian kovaa. Se tuottaa mahdollisesti vielä jotakin yritykselle merkityksellistä palveluakin. Mikä avuksi? Jos näin on päässyt käymään, tai odotetaan suoritettavan muun toistaiseksi villinä ja vapaana […]

Puppet-koodin tiivistäminen each-funktiolla ja resurssien oletusarvoilla

Puppet-koodissa on monia tapoja vähentää koodiin määrää. Silloin, kun pitää luoda useita hyvin samankaltaisia resursseja, on each-funktio erittäin kätevä työkalu. Jos luotavien resurssien erot rajoittuvat yhden parametrin arvoon, riittää seuraava: # testfiles.pp $testfiles = ['/tmp/foo','/tmp/bar'] $testfiles.each |$testfile| { file { $testfile: ensure => 'present', } } Yllä oleva koodi luo molemmat tiedostot: $ puppet apply […]

Ulkoisten faktojen perusteet

Aiemmassa blogikirjoituksessa käsittelin custom faktojen luontia dynaamisesti. Tällä kertaa käsittelemme ulkoisten faktojen ("external facts") perusteita. Puppetlabsin oma dokumentaatio aiheesta on varsin laadukasta, kunhan sen vain malttaa lukea ajatuksen kanssa (toisin kuin allekirjoittanut). Ulkoisilla faktoilla tarkoitetaan faktoja, joiden arvon Facter päättelee niiden tulosteesta ja joita ei tyypillisesti ole kirjoitettu Rubyllä vaan esim. Bashilla, Pythonilla tai PowerShellillä. […]

Custom faktojen luonti ohjelmallisesti

Staattisten faktojen kirjoittaminen on varsin helppoa melko vähäisinkin Ruby-taidoin. Alla esimerkki faktasta, joka palauttaa true tai false riippuen siitä, onko noodilla /boot-osiota: Facter.add(:has_bootfs) do setcode do if Facter.value(:mountpoints)['/boot'].nil? false else true end end end Kuten yltä näkyy, itse tieto löytyi jo valmiiksi Facterin "mountpoints"-faktan sisältä: yllä sen sisältöä vain muunnettiin erilliseksi, helposti käsiteltäväksi faktaksi visualisointia […]

Categories

#aad #Access #acl #alertmanager #ansible #ansible module development #Apache #API #augeas #authentication #authorization #automation #automatization #aws #azure #backup #bash #bitbucket #buildbot #cache #centos #cloud #cloud-init #cloudflare #cloudfront #cluster #connectionsJpa #control repo #custom fact #database #debian #devops #digital sovereignty #DNS #docker #domain mode #duplo #edenred #ejabberd #email #encryption #erb #europe #eyaml #fabric #facter #facts #fargate #fedora #file #finnish #foreman #freeipa #git #github #gitlab #gnome #google #grafana #hammer #hiera #IAM #import #infinispan #Infrastructure as Code #ipmi #irc #jboss #jdk #jenkins #JMESPath #json #kanban #keycloak #letsencrypt #librarian-puppet #librenms #linkedin #Linux #Location #loop #marketing #mautic #Mellon #mfa #microsoft #monitoring #mysql #nagios #network-manager #oauth #oauth2 #office365 #oidc #openshift #open source #openvpn #oxygen #packer #paranormal #pdk #people #php #pkcs7 #pomodoro #Powershell #preseed #presentation #profiles #prometheus #provisioning #puppet #puppet-bolt #puppet-litmus #puppetboard #puppetdb #Puppetfile #puppetserver #puppet types and providers #pxeboot #qemu #quality #r10k #rds #recruitment #redirect #Restrict #Reverse Proxy #robotframework #roles #rspec #ruby #SAML #selinux #sem #shell #showsql #snmp #snmpd #software developement #spam #ssh #sso #standardization #systemd #systemd-resolved #teams #terraform #twilio #ubuntu #user-data #vagrant #vanity awards #variable #vim #virtualbox #visualstudio #webdevelopment #wildfly #Windows #wireguard #wordpress #workflow #x11 #xmpp #zimbra
We are
 Puppeteers
menucross-circle